Team forventninger

Blomsterhusene har siden starten af 2009 arbejdet målrettet med teamudvikling.

I 2009 var fokus på lederteamet og at få teamarbejde og teamforståelse på plads. I 2010 vente lederteamet fokus på medarbejder, mens de samtidig blev ved med at have fokus på sig selv. Vi har nu nået det skridt videre ved at beskrive, hvad vi forventer af et team i Blomsterhusene, og det betyder selvfølgelig også, at det samtidig afspejler, hvad vi forventer af medarbejderne og lederne individuelt.

Blomsterhusenes forventninger til et team
Som ansat i Blomsterhusene skal man være indstillet på at arbejdet i en teambaseret virksomhed. Det giver alle en mulighed for personlig udvikling både i samspil med kolleger og individuelt. Det fordrer, at den enkelte ser muligheden og er åben for at lære af kolleger og lære fra sig.

Personlig udvikling
Du kan udvikle dig personligt i Blomsterhusene ved fx at varetage forskellige opgaver og funktioner samt at være åben for at give og modtage feedback.

Et godt arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er alles ansvar, og det er en realitet. Det betyder, at alle har ansvaret for at kommunikere tydeligt til hinanden, hvis noget skal i fokus.

Værdigrundlag
Vi arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor alle er åbne og ansvarlige for at sige ting til hinanden og til den rette person.

Målet
Målet er at skabe en arbejdsplads, som er en langt mere fleksibel og udviklingsorienteret organisation.

De to Hjul
Vi arbejder ud fra novicen om, at et team består af 2 hjul, et fagligt hjul og samarbejdshjul. Vi ser det som en bil, hvor begge hjul skal være godt pumpet op, og begge hjul skal være lige fyldte for, at bilen kører optimalt.

Forventninger til det faglige hjul

 • At man som medarbejder i teamet har ansvar for at berige teamet med sin kompetence og viden.
 • At man som medarbejder i teamet har til opgave at være nysgerrige på andres kompetencer og viden.
 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for at være beboernes talerør.
 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for at gøre andre opmærksom på beboernes behov og signaler.
 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for at alle medarbejder er orienteret om nye tiltag og oplysninger omkring den enkelte beboer.
 • At man som medarbejder i teamet har et fælles ansvar i forhold til kommunikationen til de pårørende.
 • At man som medarbejder i teamet har en fælles ansvar for at synliggøre hvilke faglige kompetencer der kan berige teamet.
 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for at implementere og udvikle Blomsterhusenes faglige reference ramme.
 • At opgaver der er i teamet er alles ansvar.

Forventninger til samarbejdshjulet

 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for en direkte og tydelig kommunikation.
 • At man som medarbejder i teamet har ansvaret for at sige til og fra.
 • At man som medarbejder i teamet forpligter sig at give feedback og modtage feedback.
 • At man som medarbejder i teamet tager ansvar for sin egen læring.
 • At man som medarbejder i teamet har pligt til at påpege hvis medlemmer i teamet ikke overholder aftale eller ikke løse opgaven.
 • At man som medarbejder i teamet støtter, vejleder og supplere hinanden i det daglige arbejde.
 • At man som medarbejder i teamet er åbne overfor at blive korrigeret af sine kollegaer og teamleder.
 • At man som medarbejder i teamet forpligter sig til at være i dialog, åben og forandringsvillig.
 • At man som medarbejder i teamet forpligter sig til at give ledelsen konstruktiv feedback.