Stillingsbeskrivelse for leder

Lederens opgaver og kompetencer er beskrevet i en stillingsbeskrivelse.

Stillingsbeskrivelse for lederen af Blomsterhusene


Organisatorisk placering

Blomsterhusene er botilbud (§108) i Gentofte Kommune, det består af fem huse. Hvert hus er bolig for 8 beboere.
 • Lederen refererer til forstander
 • Lederen indgår i Blomsterhusene´s ledergruppe, som består af forstander og 4 ledere
 • Lederen er daglig leder for ca. 10-20 faste medarbejdere og ca. 15-25 vikarer, ved ferie mv. er den enkelte leder ansvarlig for flere huse

Opgaver

 • Deltager i tilrettelæggelse og udførelsen af bostedets pædagogiske arbejde i forhold til den overordnede pædagogiske målsætning
 • Lederen har, i samarbejde med det øvrige ledelsesteam, det pædagogiske og budgetmæssige ansvar for et til to huse
 • Lederen er ansvarlig for den daglige personaleledelse, afholdelse af ansættelses-samtaler og indstilling til ansættelse af personale
 • Daglig sikkerhedsleder i det enkelte hus

Lederen skal holde sig ajour indenfor fagområder vedr.

 • Kommunikation og brugerindflydelse
 • Diverse fysiske handicap: Epilepsi, spasticitet og følgesygdomme ved brug af kørestole m.m.

Lederen er ansvarlig m.h.t. information af nye medarbejdere der, her
skal sikres information om

 • Beboere
 • Praktisk arbejdstidsplan
 • Skriftlig informations- og rapportbøger
 • Introduktionsmappe / personalepolitik

Lederen skal deltage i følgende møder og være ansvarlig for

 • 3-mdrs-samtale med nye medarbejdere
 • Personalemøder
 • Teammøder, sikre referat skrivning. Lederen deltager ikke, men er til
 • rådighed i huset
 • Huskurser
 • Samråd og pårørendemøder
 • Sikkerhedsgruppemøder
 • MED-udvalgsorganisationen
 • MUS
 • Lederen er ansvarlig for arbejdstids tilrettelæggelsen samt ferie-planlægning og indberetning af løn
 • Lederen skal sikre at der søges ledsagerordning
 • Lederen skal sikre, at der holdes et handleplansmøde med / for de enkelte beboer mindst 1 gang  årligt
 • Lederen fører løbende kontrol med saldotime opgørelserne og afspadsering ifølge disse

Faglige kvalifikationskrav

 • Uddannelse som pædagog, gerne suppleret med diplomuddannelse
 • Erfaring med/praksisviden om arbejdsgangen på et botilbud
 • Ledelseserfaring indenfor det socialpædagogiske område
 • Erfaring med arbejdstidsplanlægning og kendskab til gældende
 • overenskomst/arbejdstidsregler.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau

Personlige kvalifikationskrav

 • Samarbejdsaktiv i en hverdag fyldt med mange forskellige ledelsesmæssige udfordringer
 • I stand til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt
 • Være kulturskabende og -bærende.
 • Være empatisk, fleksibel og  ansvarsbevidst
 • Udvise fagligt og personligt engagement
 • Have naturlig autoritet med evne til at sikre implementering af beslutninger og nye tiltag
 • Skal fordre og værdsætte et velfungerende og udviklende arbejdsmiljø
 • Kan bevare overblikket, og være den, der kan se den røde tråd i en travl hverdag
 • Skal på en positiv, ansvarlig og engageret måde være en aktiv medspiller i videreudviklingen af   organisationen
 • Kan arbejde struktureret og kan fungere som rollemodel for medarbejderne
 • Værdsætter og bruger den enkelte medarbejders kvalifikationer og ressourcer

Nærmeste samarbejdspartnere

Lederen forventes at samarbejde med følgende eksterne og interne parter
 • Forældre og pårørende
 • Dagtilbud
 • Fælles faglig funktioner, f.eks. fysioterapi, læger m.v.
 • Social- og sundhedsskoler
 • Seminarier
 • Jobliv Danmark
 • Arbejdstilsynet
 • Ledelsesteamet
 • Forstander
 • Medarbejdere i huset