Medarbejdere

I Blomsterhusene har vi en række forventninger og krav til vores ansatte. Vi arbejder efter et humanistisk menneskesyn, hvor beboerne er i centrum.

Overordnede forventninger til medarbejdere

At alle sætter sig ind i begrebet totalkommunikation, således at Blomsterhusenes overordnede målsætninger varetages optimalt.

At alle er medvirkende til at skabe så gode og venlige forhold for og omkring beboerne som muligt.

At alle arbejder ud fra et sæt etiske grundregler, hvor udgangspunktet er:

  • "Vær ved andre, som du forventer andre er ved dig!"
  • "Huset er beboerens hjem - du er gæst!"
  • "Snak ikke om beboeren - men med og til ham eller hende.