Kontakt husene

Find telefonnumre til husene

Palle Simonsens Vej 23

Blomsterhusene C1 - Tlf. 39 98 78 61
Palle Simonsens Vej 23E
  
Blomsterhusene C2 -Tlf. 39 98 78 64
Palle Simonsens Vej 23B

Blomsterhusene C3 - Tlf. 39 98 78 68
Palle Simonsens Vej 23D


Palle Simonsens Vej 21

Blomsterhusene D2 - Tlf. 39 98 78 70
Palle Simonsens Vej 21B

Blomsterhusene D3 - Tlf. 39 98 78 72
Palle Simonsens Vej 21D