Job og Praktik

Her kan du læse mere om Blomsterhusene som praktiksted og se, om vi har ledige stillinger.