Tulipanen

Tulipanen er beliggende på Palle Simonsens Vej 33 og er hjem for 9 beboere med udviklingshæmning.

Tulipanen åbnede i september 2002 som det tredje hus i Blomsterhusene på Bank-Mikkelsens Vej.

Beboernes profiler
I Tulipanen bor der 9 beboere hvor de 6 er kørestolsbrugere, der alle er i stand til selv at bevæge rundt indendørs. De øvrige tre bruger benytter kørestol på ture ud af huset. Der er fire, der har motor på deres kørestole.

Kommunikation 
Kommunikationen i Tulipanen er totalkommunikation. Det vil sige, at man taler det sprog, man kan, om det er verbalt eller nonverbalt, betyder ikke noget. Fælles for alle beboere er, at de har glæde af, at personalet bruger Tegn til tale i kommunikationen.

Hjælp og støtte
Fælles for alle beboerne er, at de har brug for fuld hjælp og støtte til alle livets gøremål, og de har hver især hjælpemidler, der er tilpasset den enkeltes behov.

Dagtilbud
Alle beboere er på hverdage ude i deres respektive dagtilbud og har en ugentlig hjemmedag, der ofte bruges til læge- og tandlægebesøg, afspænding, shoppeture etc.

Indflydelse og deltagelse
I Tulipanen tilstræber vi, at alle beboere har så stor indflydelse på deres hverdag, som det er dem muligt at rumme i forhold til deres funktionsnedsættelser. Således er beboerne med til at foretage deres personlige indkøb såsom toiletartikler, tøj, nyt til værelset, gaver til familien, bankbesøg m.v. Derudover deltager beboerne i mange af de praktiske gøremål, der er i huset. De deltager f.eks. i madlavning, oprydning, opvask, vasketøj samt at holde orden på deres værelser.

Beboermøde
Der holdes beboermøde hver anden uge og her er beboerne med til at bestemme, hvad de ønsker at spise, idet vi i Tulipanen selv laver mad hver dag. Personalet hjælper med, at finde på menuforslag ved hjælp af bl.a. billedkogebøger. Dog er det personalets ansvar, at der i menuer er taget højde for den enkelte beboers behov for eventuel særkost.

På beboermøderne er der en fast dagsorden, og der bliver talt om alt fra ferie, fester og personale der ansættes og holder op.

Pårørende
En vigtig del af vores arbejde består ligeledes i, at beboernes pårørende føler, at det er rart og trygt, at have deres børn/søskende boende i Tulipanen. Alle pårørende skal føle sig velkomne i huset, og at der altid er tid til en snak og hygge. Vi har nogle årlige traditioner sammen med de pårørende, hvilket alle har stor glæde af.

Traditioner
Af traditioner skal nævnes en årlig sommerfest, som foregår i haven, og julefest, hvor der hygges med glögg, æbleskiver, julemad og ikke mindst klippe og klistre for de, der har lyst. Vi holder også jule- og påskefrokost, dog uden pårørende.

Teams
I Tulipanen arbejder vi i teams for, at tilgodese alle beboerens behov. Dog vil der være en medarbejder, der er ansvarlig for kontakten til de pårørende og beboerens økonomi.