Syrenen

Syrenen er beliggende på Palle Simonsens Vej 31 og er hjem for 9 beboere med udviklingshæmning.

Syrenen åbnede i februar 2002, og er det andet hus i Blomsterhusene på Bank-Mikkelsens Vej.

Profil af beboerne
I Syrenen bor der 9 beboere hvor de 8 er kørestolsbrugere. De 3 er selv i stand til at køre rundt indendørs. Der er tre, der har motor på deres kørestole.

Kommunikation 
Kommunikation i Syrenen er totalkommunikation. Det vil sige, at man taler det sprog, man kan, om det er verbalt eller nonverbalt, betyder ikke noget.

Støtte og hjælp
Fælles for alle beboerne er, at de har brug for fuld hjælp og støtte til alle livets gøremål, og de har hver især hjælpemidler, der er tilpasset den enkeltes behov.

Beboernes hverdag
Alle beboere er på hverdage ude i deres respektive dagtilbud og har en ugentlig hjemmedag, der ofte bruges til læge- og tandlægebesøg, afspænding, shoppeture etc.

Indflydelse og deltagelse
I Syrenen tilstræber vi, at alle beboere har så stor indflydelse på deres hverdag, som det er dem muligt at rumme i forhold til deres funktionsnedsættelser. Således er beboerne med til at foretage deres personlige indkøb såsom toiletartikler, tøj, nyt til værelset, gaver til familien, bankbesøg m.v. Derudover deltager beboerne i mange af de praktiske gøremål, der er i huset. De deltager f.eks. i madlavning, oprydning, opvask, vasketøj samt at holde orden på deres værelser.

Beboermøder
De holder beboermøde hver mandag, og her er beboerne med til at bestemme, hvad de ønsker at spise i weekenderne, idet vi i Syrenen selv laver mad hver weekend. Mandag til fredag kommer der mad udefra. Personalet hjælper med at finde på menuforslag. Dog er det personalets ansvar, at der i menuer er taget højde for den enkelte beboers behov for eventuel særkost.

På beboermøderne er der en fast dagsorden og der bliver talt om alt fra ferie, fester og personale der ansættes og holder op.

Pårørende er velkomne
En vigtig del af vores arbejde består ligeledes i, at beboernes pårørende føler, at det er rart og trygt at have deres børn / søskende boende i Syrenen. Alle pårørende skal føle sig velkomne i huset, og at der altid er tid til en snak og hygge. Vi har nogle årlige traditioner sammen med de pårørende, hvilket alle har stor glæde af.

Traditioner
Af traditioner skal nævnes en årlig sommerfest, som foregår sammen med Tulipanen, og julefest, hvor der hygges med glögg, æbleskiver, julemad og ikke mindst billedlotteri med mulighed for at vinde en lille gave. Vi holder også jule-, pinse- og påskefrokost, dog uden pårørende. I juni måned holder vi havens dag, hvor vi inviterer de pårørende til at komme og hjælpe med at klargøre haven til sommeren. Der plantes i krukker og laves tomatbede. Resten af sommeren nyder vi haven i fulde drag.

Vi arbejder i teams
I Syrenen arbejder vi i teams for at tilgodese alle beboerens behov. Dog vil der være en medarbejder, der er ansvarlig for kontakten til de pårørende og beboerens økonomi.

Ud at opleve
Syrenens beboer tager ofte på ture ud af huset. Bl.a. tager de i tivoli, på Bakken, i teater, til sansefestival, til koncerter, på restaurent, på museum mv.