Rosen

Rosen er beliggende på Palle Simonsens Vej 27 og er hjem for 8  beboere med udviklingshæmning.

Rosen åbnede i marts 2003 som det fjerde hus i Blomsterhusene på Bank-Mikkelsens Vej.

Beboernes profiler
I Rosen bor der 8 beboere hvor de 5 er fem kørestolsbrugere. De 2 er selv i stand til at bevæge rundt indendørs. De tre, der ikke sidder i kørestol indendøre, bruger kørestol på ture ud af huset. Der er tre, der har motor på deres kørestole.

Kommunikation
Kommunikation i Rosen er totalkommunikation. Det vil sige, at man taler det sprog man kan - om det er verbalt eller nonverbalt, betyder ikke noget. Fælles for alle beboere er, at de har glæde af at personalet bruger Tegn til tale i kommunikationen med beboerne.

Støtte og hjælp
Fælles for alle beboerne er, at de har brug for fuld hjælp og støtte til alle livets gøremål, og de har hver især hjælpemidler, der er tilpasset den enkeltes behov.

Beboernes hverdag
Alle beboere er på hverdage ude i deres respektive dagtilbud og har en ugentlig hjemmedag, der ofte bruges til læge- og tandlægebesøg, afspænding, shoppeture etc. En beboer benytter dagtilbud halvdags og har derfor ingen hjemmedag.

Indflydelse
I Rosen tilstræber vi, at alle beboere har så stor indflydelse på deres hverdag, som det er dem muligt at rumme i forhold til deres funktionsnedsættelser. Således er beboerne med til at foretage deres personlige indkøb såsom toiletartikler, tøj, nyt til værelset, gaver til familien, bankbesøg m.v. Derudover deltager beboerne i mange af de praktiske gøremål, der er i huset. De deltager f.eks. i madlavning, oprydning, opvask, vasketøj samt at holde orden på deres værelser.

Ugentlige beboermøder
De holder beboermøde hver uge, og her er beboerne med til at bestemme, hvad de ønsker at spise, idet vi i Rosen selv laver mad hver dag. Personalet hjælper med at finde på menuforslag ved hjælp af bl.a. billedkogebøger. Dog er det personalets ansvar, at der i menuer er taget højde for den enkelte beboers behov for eventuel særkost.

På beboermøderne er der en fast dagsorden og der bliver talt om alt fra ferie, fester og personale der ansættes og holder op.

Pårørende er velkomne
En vigtig del af vores arbejde består ligeledes i, at beboernes pårørende føler, at det er rart og trygt at have deres børn/søskende boende i Rosen. Alle pårørende skal føle sig velkomne i huset, og at der altid er tid til en snak og hygge. Vi har nogle årlige traditioner sammen med de pårørende, hvilket alle har stor glæde af.

Traditioner
Af traditioner skal nævnes en årlig havedag, hvor haven gøres klar. Vi holder sommerfest, som foregår i haven, og julefest, hvor der hygges med glögg, æbleskiver, julemad og ikke mindst klippe og klistre for de, der har lyst. Vi holder også påskefrokost, hvor der bliver inviteret gamle venner og pårørende. Vi holder også en julefrokost dog uden pårørende.

Vi arbejder i teams
I Rosen arbejder vi i teams for at tilgodese alle beboerens behov. Dog vil der være en medarbejder, der er ansvarlig for kontakten til de pårørende og beboerens økonomi.