Orkideen

Orkideen er beliggende på
Bank-Mikkelsens Vej 6 og er hjem for 8 beboere med udviklingshæmning.

Orkidéen åbnede i marts 2001 og er det første hus i Blomsterhusene på Bank-Mikkelsens Vej.

Beboernes profiler
I Orkidéen bor der 8 beboere hvor de 5 er kørestolsbrugere. De 3 af dem er selv i stand til at køre rundt i deres el-kørestole. Tre af beboerne kan delvis gå selv, men skal have hjælp til at komme til bestemte steder.

Kommunikation
Fire af beboerne kommunikerer nonverbalt, og fire har verbalt sprog i større eller mindre grad. Fælles for alle beboerne er, at de har brug for fuld hjælp og støtte til alle livets gøremål, og de har hver især hjælpemidler, der er tilpasset den enkeltes behov.

Beboernes hverdag
Alle beboere er på hverdage ude i deres respektive dagtilbud og har en ugentlig hjemmedag, der ofte bruges til læge- og tandlægebesøg, fysioterapi, afspænding, shoppeture etc.

Indflydelse og deltagelse
I Orkidéen tilstræber vi, at alle beboere har så stor indflydelse på egen hverdag, som det er dem muligt at rumme i forhold til deres funktionshæmninger. Således er beboerne med til at foretage deres personlige indkøb såsom toiletartikler, tøj, nyt til værelset, gaver til familien, bankbesøg m.v. Derudover deltager beboerne i mange af de praktiske gøremål, der er i huset. De deltager f.eks. i madlavning, oprydning, opvask, vasketøj samt at holde orden på deres værelser.

Ugentligt beboermøde
På et ugentligt beboermøde er beboerne med til at bestemme, hvad de ønsker at spise, idet vi i Orkidéen selv laver mad fem af ugens dage. Tirsdag og torsdag kommer der mad udefra. Nogle gange er der direkte forslag fra en beboer, og andre gange hjælper personalet med at spore sig ind på menuforslag. Dog er det personalets ansvar, at der i menuer er taget højde for den enkelte beboers behov for eventuel særkost.

Derudover indeholder beboermøderne emner som beboerne selv ønsker at tale om, eller det kan være invitationer, planlægning af koncertture, teaterture, beboerferier etc.

Pårørende er velkomne
En vigtig del af vores arbejde består ligeledes i, at beboernes pårørende føler, at det er rart og trygt at have deres børn/søskende boende i Orkidéen. Alle pårørende skal føle sig lige velkommen i huset, og at der altid er tid til en snak og hygge. Vi har nogle årlige traditioner sammen med de pårørende, hvilket alle har stor glæde af, og der er som regel stort fremmøde.

Traditioner
Af traditioner skal nævnes årlig havedag i foråret, hvor pårørende inviteres til at hjælpe til med at gøre haven klar til sommeren. Sommerfest, som foregår i telt i haven, og julefest, hvor der hygges med glögg, æbleskiver, julemad og fremstilling af juledekorationer for dem, der har lyst. Ved den enkelte beboers fødselsdag inviteres de pårørende og venner, som beboeren ønsker at holde sin fødselsdag sammen med.

Personalet arbejder i teams
Som struktur har vi i Orkidéen valgt at dele beboerne og personalet op i grupper, og vi arbejder derfor i små teams, hvor hver pædagog eller pædagogmedhjælper er både primær og sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for beboernes indkøb, post, økonomi, kontakt til forældre/pårørende og ikke mindst kontakten til de samarbejdspartnere, der er involveret i den enkeltes liv (dagsteder, fysioterapeuter etc.).