Lupinen

Lupinen er beliggende på Bank Mikkelsens Vej 4 
og er hjem for 8 beboere med udviklingshæmning.

Lupinen åbnede i juni 2003 som det femte hus i Blomsterhusene på Bank-Mikkelsens Vej.

Profil af de 8 beboere
I Lupinen bor der 8 beboere hvor de 6 er kørestolsbrugere. Den ene er i stand til selv at bevæge sig rundt indendørs. De to, der ikke sidder i kørestol indendøre, bruger kørestol på ture ud af huset. Der er to, der har motor på deres kørestole.

Kommunikation
Kommunikation i Lupinen er totalkommunikation. Det vil sige, at man taler det sprog, man kan - om det er verbalt eller nonverbalt, betyder ikke noget.

Fælles for alle beboerne 
Alle beboerne har brug for fuld hjælp og støtte til alle livets gøremål, og de har hver især hjælpemidler, der er tilpasset den enkeltes behov.

Beboernes hverdag
Alle beboere er på hverdage ude i deres respektive dagtilbud og har en ugentlig hjemmedag, der ofte bruges til læge- og tandlægebesøg, afspænding, shoppeture etc.

Indflydelse og deltagelse
I Lupinen tilstræber vi, at alle beboere har så stor indflydelse på deres hverdag, som det er dem muligt at rumme i forhold til deres funktionsnedsættelser. Således er beboerne med til at foretage deres personlige indkøb såsom toiletartikler, tøj, nyt til værelset, gaver til familien, bankbesøg m.v. Derudover deltager beboerne i mange af de praktiske gøremål, der er i huset. De deltager f.eks. i madlavning, oprydning, opvask, vasketøj samt at holde orden på deres værelser.

Ugentlige beboermøder
Der holdes beboermøde hver uge, og her er beboerne med til at bestemme, hvad de ønsker at spise i weekenden, idet vi i Lupinen selv laver mad hver weekend.

Menuforslag
Personalet hjælper med at finde på menuforslag. Dog er det personalets ansvar, at der i menuer er taget højde for den enkelte beboers behov for eventuel særkost.

Fast dagsorden
På beboermøderne er der en fast dagsorden, og der bliver talt om alt fra ferie, fester og personale, der ansættes og holder op.

Pårørende er velkomne
En vigtig del af vores arbejde består ligeledes i, at beboernes pårørende føler, at det er rart og trygt at have deres børn/søskende boende i Lupinen. Alle pårørende skal føle sig velkomne i huset, og at der altid er tid til en snak og hygge. Vi har nogle årlige traditioner sammen med de pårørende, hvilket alle har stor glæde af.

Traditioner
Af traditioner skal nævnes en årlig havedag, hvor haven gøres klar. Vi har en sommerfest, som foregår i haven, og julefest, hvor der hygges med glögg, æbleskiver, julemad og klippe og klistre. Vi holder også påske- og julefrokost dog uden pårørende.

Vi arbejder i teams
I Lupinen arbejder vi i teams for at tilgodese alle beboerens behov. Dog vil der være en medarbejder, der er ansvarlig for kontakten til de pårørende og beboerens økonomi.