Ydelsesbeskrivelse

Ydelsesbeskrivelsen beskriver den hjælp og støtte, der gives på Blomsterhusene.

Ydelsesbeskrivelsen for Blomsterhusene er udarbejdet i samarbejde med Gentofte Kommune.

Den beskriver den individuelle bostøtte, der ydes efter Servicelovens § 85 til borgere med handicap, der bor i botilbud efter ABL §105.

Du kan læse mere om ydelsesbeskrivelser her