Tilsyn

Der foretages et årligt anmeldt tilsyn på Blomsterhusene. Læs den seneste tilsynsrapport her.  

Der føres efter §16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område et aktivt og systematisk tilsyn med de opgaver, bo- og dagtilbudene løser. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde, opgaverne løses på.