Mødepolitik

 

Mødepolitik

Som led i et godt samarbejde, forventninger tilhinanden, etiske og moralske holdninger til beboer og hinanden er udarbejdet regler vedrørende forskellige arbejdsrelevante forhold, så som tidspunkter for at påbegynde arbejdet, afholdelse af pauser m.m.
Det forventes at flere forhold med tiden kommer til i denne politik.

Mødetidspunkter
Tjenesteplanen (ophængt for 6 uger) er grundlaget for personalets mødetider og disse skal overholdes, således at personalet går i arbejde på mødetidspunktet.

Hvis der skulle forekomme forsinkelser i forbindelse med at møde til tiden forventes det at botilbuddets medarbejdere telefonisk underrettes hurtigst muligt, ligesom forsinkelserne må anses for at være uundgåelige for at kunne accepteres. Der fortages tidsmæssig reduktion i arbejdstiden

Etikken
Blomsterhusene er et botilbud for voksne mennesker, som er totalt afhængige af at der møder personale på til de tidspunkter, som er foreskrevet via tjenestetidsplanen.
Det er også i din kollegas interesse, at du møder til tiden ligesom du ikke kan forlade arbejdspladen før tjenestetiden ophører.

Afholdelse af pauser
Der er indeholdt 29 minutters betalt pause i arbejdstiden , hvor personalet må ikke forlade botilbuddet.

Pauseformer
For nogen er det en pause at sætte sig sammen med beboerne, men andre har behov for at være sig selv. Det er vigtigt at samarbejde omkring afholdelsen af pauserne og der skal i den forbindelse ses på rygepauser sammenholdt med pauser for ikke rygere.

Det forventes at pauseperioderne højst er følgende
Arbejdstiden 7-15: 10 min formiddag, 29 min frokost og 10 min eftermiddag.
Aftenarbejde: 15-23: 10 min eftermiddag, 29 min aftensmad og 10 min aften.