Computerpolitik

 

Computerpolitik i Blomsterhusene
Udviklingen indenfor IT  har bevirket at personalet i Blomsterhusene ligeledes arbejder med computere i det daglige arbejde.

Forventninger til personalet
Information bliver udsendt via såvel Intranet, som Internet og det for ventes at personalet holder sig ajour.

Det forventes at medarbejderne udfører skriftlige arbejder på computeren.

Personalet vil i forbindelse med den faglige udvikling være henvist til at søge oplysninger på Internettet.

Store dele at botilbuddets administration vil foregå via computeren, hvilket fordre kendskab til den organisatoriske opbygning af botilbuddets computermateriale d.v.s. personalet skal være aktivt opsøgende.

Forventninger til kompetenceudvikling
Superbrugere organiserer vejledning og evt. undervisning i organisationen.

Regler vedr. brug af Computeren
Hovedregelen er; spørg heller en gang for meget end en gang for lidt.
  • Computerne anvendes kun i arbejdstiden.
  • Brug af computeren i arbejdstiden skal være arbejdsrelateret.
  • Der må kun downloades materiale som er arbejdsrelateret, mens programmer ikke må downloades.