Alkoholpolitik

 

Alkoholpolitik i BlomsterhuseneSom hovedregel må der ikke drikkes alkohol på arbejdspladsen.

Der må ikke indtages alkohol, når man er på arbejdspladsen, kun ved nedenstående lejligheder kan der dispenseres af teamleder eller forstander.

Hvornår må der drikkes en enkelt genstand?


Medarbejderne kan nyde en enkelt eller max 2 genstand:

- Højtider; juleaften, nytårsaften, den dag der holdes påskefrokost.

- Ved receptioner.

- Julefest med pårørende og sommerfest med pårørende.

- Særlige arrangementer eks. runde fødselsdage.

Yderligere retningslinjer


- Hvis en medarbejder møder beruset på arbejde eller der er mistanke om alkohol indtages, skal denne medarbejder sendes hjem fra arbejdspladsen.

Hjælpeforanstaltninger for ansatte med misbrug


- Ved opfattelse af en eventuelt misbrug hos en medarbejder, er det den enkelte kollegas pligt at gøre vedkommende opmærksom på dette og drøfte situationen,  samtidig orienteres lederen og forstanderen.

- Hvis den pågældende kollega ikke kan finde mulighed for den nævnte drøftelse, - er leder/forstander ansvarlig for, at den finder sted.

- Det er lederen/forstanderens pligt at ”henvise” til relevante behandlingstilbud for ansatte med misbrug.


Konsekvenser af overtrædelse af alkoholpolitikken


- Overtrædelse af alkoholpolitikken følger gældende regler for brud af institutionens retningslinjer.

Ansvar for formidling af alkoholpolitikken


- Alle medarbejdere vil få udleveret botilbuddets nedfældede alkoholpolitik.

- Alkoholpolitikken tages op til evaluering mindst 1 gang årligt i MED-udvalget.