Kerneydelserne

Blomsterhusene kan hjælpe og støtte dig i almindelige daglige aktiviteter, kommunikation og indflydelse på egen tilværelse.

Kerneydelserne er, at botilbuddet:

  • yder personlig hjælp og pleje i almindelig daglige aktiviteter ud fra den enkeltes ønsker og behov samt støtte til at skabe og vedligeholde sociale kontakter i og uden for tilbuddet.
  • yder støtte til at afdække, fastholde og udvikle den enkeltes kommunikationsform.  Botilbuddet motiverer og støtter den enkelte i at kommunikere ud fra egne forudsætninger.
  • yder personlig hjælp til, at den enkelte får størst mulig indflydelse på egen tilværelse. Hjælpen tager altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger. Hjælpen består i at motivere og støtte den enkelte.
  • stiller boliger til rådighed og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne, herunder beboernes værelser.