Indflydelse og samarbejde

Medbestemmelse og medindflydelse forgår blandt andet gennem indsatsplanmøder, beboermøder og samrådsmøder. 

Indsatsplanmøder
Der udarbejdes en indsatsplan for hver beboer, som drøftes en gang årligt.

Beboermøder
Det er forskelligt, hvor ofte der holdes beboermøde.
Beboermødet er det forum, hvor du får mulighed for at deltage i beslutninger omkring dig og din hverdag.
På beboermødet hører du også om beslutninger, der er taget på personalemøder, i bestyrelsen og i samrådet, som har betydning for alle i husene.

Samrådsmøder  
I hvert hus er der et samråd, der består af pårørende.