Hvem bor her?

På Blomsterhusene bor der 39 voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

I Blomsterhusene bor der 39 borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen fra 18 år og op.

Vi er i november 2020 flyttet ind i helt nye bygninger på Palle Simonsens Vej.  Huset er i ét plan med niveaufri adgang, der understøtter de behov, der er for borgere med fysiske handicap.

På Palle Simonsens Vej 21 bor der 15 borgere.
Huset er opdelt i 2 levegrupper, hvor der bor henholdsvis 6 og 9 borgere i hver gruppe.

På Palle Simonsens Vej 23 bor der 24 borgere.
Huset er opdelt i 3 levegrupper med henholdsvis 6, 9 og 9 borgere i hver gruppe.

Mange af borgerne bruger kørestol, og alle har brug for megen hjælp i hverdagen.

I Blomsterhusene bliver der brugt mange forskellige former for kommunikation.
Mange borgere gør sig forståeligt ved enkelte ord, mimik, lyde, kropssprog, 0-1-kontakt, talemaskine, bliss-symboler, taleplade og tegn til tale m.m..