Hensyn

Der er plads til alle. Her kan du læse om hensyn vedr. gæster, medicin og økonomi.

Gæster
Du er meget velkommen til at invitere dine venner og familie på besøg. Dine gæster er velkomne til at spise med, men i så fald skal de/du betale for måltidet, og medarbejderne skal have besked forinden, så indkøbene kan tilrettelægges derefter.

Medicin
Hvis du bruger medicin, sørger vi for at opbevare og give dig den.

Økonomi
Du skal betale for boligen, el, varme, vask, rengøring, service og kost.
Alle beboere har deres egen bankbog og pengekasse, som opbevares i et aflåst pengeskab i egen bolig.
Vi udarbejder sammen en økonomiaftale, som også fungerer som et budget for dig.
Din kontaktperson kan hjælpe dig med at administrere dine penge.