Hvem er vi?

Blomsterhusene er et botilbud for voksne med svære multiple funktionsnedsættelser.

Er du sagsbehandler?

Billed af gynge

På Tilbudsportalen kan du finde oplysninger om ydelser,  lovgrundlag  og takster.

Er du pårørende?

Billed af grill

Vi har lavet en pjece til dig, hvor du kan læse om vores menneskesyn,  traditioner og meget mere.

Søger du job eller praktik

Er du jobsøgende eller skal du i praktik kan du hente informationer her